WDRAŻANIE I NADZÓR NAD SYSTEMAMI OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI

Naszym celem jest stworzenie i wdrożenie optymalnego dla Państwa działalności systemu ochrony przed szkodnikami dostosowanego do wymaganych systemów zarządzania jakością polegającego w pierwszej kolejności na zapobieganiu zagrożeniom (system monitoringu i dokumentacji, doradztwo, działania profilaktyczne), a w drugiej kolejności na zwalczaniu szkodników indywidualnie dobranymi metodami :

-         chemicznymi

-         fizycznymi

-         mechanicznymi

Jeśli coś robimy róbmy to dobrze !‼ 


BRC - międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, określa szereg wymagań, które powinna spełnić dana firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów. 

IFS - (International Food Standard) jest przeznaczony dla producentów żywności, a w szczególności marek własnych. Opracowany został przez Federację Niemieckich Detalistów  oraz Francuską Federację Handlu i Dystrybucji  . Standard akceptowany jest obecnie na całym świecie  

IPM – (integrowana metoda zabezpieczenia) polega na łącznym stosowaniu wszystkich dostępnych metod i sposobów niszczenia szkodników w celu obniżenia liczebności szkodliwych zwierząt w sposób
•skuteczny,

•ekonomiczny

oraz  zastosowanie kombinacji różnych metod:

 •higienicznych,

•mechanicznych,

•biologicznych,

•fizycznych i

•chemicznych.  

 •bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi.

  HACCP pochodzi z ang. Hazard Analysis Critical Control Point.Jest to system zapewnienia jakości zdrowotnej produktów spożywczych. Aby spełnić jego warunki należy w sposób systemowy wskazać procesy lub operacje krytyczne dla bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości wyrobów oraz określić ich parametry a także sposoby likwidacji zagrożeń Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie higieny środków spożywczych zaleciła krajom członkowskim jej wdrożenie do końca 1996 roku (Dyrektywa Rady 93/43/EEC, 1993).  HACCP  dotyczą całości łańcucha produkcji żywności od wytworzenia surowca aż do konsumpcji gotowego wyrobu.

 
GHP  – Dobra Praktyka Higieniczna

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna

Systemy te odnoszą się do rożnych obszarów działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości. Obejmują stosowanie w procesach produkcyjnychodpowiednich metod i procedur zapewniających eliminacje zagrożeń dla zdrowia.Obejmują między innymi:Lokalizację i otoczenie obiektu, procesy mycia i dezynfekcji, kontrolę odpadów, 
Copyright ©2016 FIRMA ANDRZEJ RAJEWSKI, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 2708