Pestcontrol

Specjaliści D.D.D.

Firma A. Rajewski D.D.D.

Pestcontrol

Naszym zadaniem jest stworzenie i wdrożenie optymalnego dla Państwa systemu ochrony przed szkodnikami zgodnego z Normą EN 16636 opartego na zasadach IPM i zintegrowanego z wymaganiami BRC 8, IFS 6

Polegającego w pierwszej kolejności na zapobieganiu zagrożeniom (system monitoringu i dokumentacji, doradztwo, działania profilaktyczne), a w drugiej kolejności na zwalczaniu szkodników indywidualnie dobranymi metodami:
– chemicznymi
– fizycznymi
– mechanicznymi

Tylko systemy ochrony oparte na IPM są zgodne z GHP i HACCP i w sposób najskuteczniejszy spełniają swoje zadania. (jeśli już coś robimy to róbmy to dobrze)
IPM – (integrowana metoda zabezpieczenia) polega na łącznym stosowaniu wszystkich dostępnych metod i sposobów niszczenia szkodników w celu obniżenia liczebności szkodliwych zwierząt w sposób
•skuteczny,
•ekonomiczny
oraz zastosowanie kombinacji różnych metod:
•higienicznych,
•mechanicznych,
•biologicznych,
•fizycznych i
•chemicznych.
•bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi.

HACCP pochodzi z ang. Hazard Analysis Critical Control Point. Jest to system zapewnienia jakości zdrowotnej produktów spożywczych. Aby spełnić jego warunki należy w sposób systemowy wskazać procesy lub operacje krytyczne dla bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości wyrobów oraz określić ich parametry a także sposoby likwidacji zagrożeń Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie higieny środków spożywczych zaleciła krajom członkowskim jej wdrożenie do końca 1996 roku (Dyrektywa Rady 93/43/EEC, 1993). HACCP dotyczą całości łańcucha produkcji żywności od wytworzenia surowca aż do konsumpcji gotowego wyrobu.
GHP – Dobra Praktyka Higieniczna
GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna
Systemy te odnoszą się do rożnych obszarów działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości. Obejmują stosowanie w procesach produkcyjnych odpowiednich metod i procedur zapewniających eliminacje zagrożeń dla zdrowia
Obejmują między innymi:
Lokalizację i otoczenie obiektu, procesy mycia i dezynfekcji, kontrolę odpadów,Zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrole w tym zakresie, szkolenie personelu, prowadzenie dokumentacji i zapisów GHP